Copyright 2023 - Harc a Női Szívekért Alapítvány
  • Nőnek kor nem árt; a megszokás örök varázsát nem koptatja el. William Shakespeare

  • Az életkor egy nőnél nem sokat jelent. A legjobb dallamokat a legöregebb hegedűk játsszák. Ralph Waldo Emerson

  • Nőnek kor nem árt; a megszokás örök varázsát nem koptatja el. William Shakespeare

  • Az életkor egy nőnél nem sokat jelent. A legjobb dallamokat a legöregebb hegedűk játsszák. Ralph Waldo Emerson

  • Nőnek kor nem árt; a megszokás örök varázsát nem koptatja el. William Shakespeare

  • Az életkor egy nőnél nem sokat jelent. A legjobb dallamokat a legöregebb hegedűk játsszák. Ralph Waldo Emerson

  • Nőnek kor nem árt; a megszokás örök varázsát nem koptatja el. William Shakespeare

  • Az életkor egy nőnél nem sokat jelent. A legjobb dallamokat a legöregebb hegedűk játsszák. Ralph Waldo Emerson

Általános alapelvek:

Jelen Együttműködési Szabályzat a Harc a Női Szívekért Alapítvány (továbbiakban Női Szív Alapítvány) és az érintett partnerszervezetek közötti - anyagi kihatású- eseti és tartós jellegű együttműködések kialakításának etikai normáit tartalmazza. 

Értelmező rendelkezések:

Együttműködés:

Jelen Szabályzatban egyaránt jelenti a Ptk-n alapulva létrehozott (szerződéses) ügyleteket, illetve a konszenzuson alapuló egyéb megállapodásokat. Jelenti továbbá az egyoldalú aktussal juttatott adományok elfogadásával létrejött kapcsolatokat is.  

Érintett partnerszervezet:

Érintett partnerszervezet: jelen Szabályzatban egyaránt jelenti a jogi személyiséggel rendelkező és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, intézményeket. állami és nem állami szerveket, valamint a gazdálkodó szervezeteket.  

I. Általános alapelvek:

1) A Női Szív Alapítvány kuratóriuma a magánszemélyek által ellenszolgáltatás nélkül, elszigetelt esetben adott adományokat kivéve minden jelen Szabályzat hatálya alá tartozó döntés előtt határoz arról, hogy a konkrét együttműködés kialakítása / a megállapodás megkötése  

a) összhangban van a Női Szív Alapítvány Alapító Okiratába foglaltakkal, 

b) nem veszélyezteti a szervezet-politikai függetlenségét,  

c) hozzájárulhat-e az egészséges életmód széleskörű elterjesztéséhez, valamint a megelőzés fontosságának tudatosításához, 

d) a Női Szív Alapítvány képes-e eleget tenni az adományozó együttműködéssel kapcsolatban megfogalmazott elvárásainak. 

2) Az együttműködés kialakítása nem korlátozhatja a Női Szív Alapítvány partnerszervezeteivel szembeni esetleges kritikai fellépését. 

3) Az alapítvány logója csak az Alapítvány által forgalmazott termékeken, reklámanyagokon és kiadványokon jelenhet meg. A logó ettől eltérő célú felhasználását a kuratórium engedélyezheti, úgy hogy a felhasználó partnerszervezettel írásos szerződést köt, amelyben szabályozza a logó felhasználásának célját, módját, időtartamát és visszavonhatóságát.  

II. Gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos különös rendelkezések:

1) Az 1) pont d) alpontja vizsgálatakor a gazdálkodó szervezetnek az alábbi általános feltételeknek kell megfelelniük:  

a) termékválasztékuk, technológiájuk, üzletpolitikájuk biztosítsa az érintett érdekcsoportok egészségmegőrzésének feltételeit,  

c) a cégvezetés munkájában következetesen érvényesüljön az egészséges munkahely kialakítására való törekvés.  

2) A Női Szív Alapítvány elvi indíttatásból az alábbi gazdálkodó szervezetekkel való együttműködést zárja ki:  

- hadiipari üzemek és beszállítói  

- dohánygyárak  

- géntechnológiai módosítással foglalkozó szervezetek és a génmanipulált termékek nagyüzemi felhasználói (kivéve az egészségügyi célú génmódosítást). 

3) A 2) ponttól való eltérés csak kivételes esetekben és akkor megengedett; ha ahhoz a Női Szív Alapítvány kuratóriuma egyhangú határozattal előzetesen hozzájárul (kizárólagos hatáskör). 

III. Egyéb (eljárási) szabályok:

1) Az együttműködés előkészítő szakaszában a kuratórium beszerzi és mérlegeli a partnerrel kapcsolatos alapvető információkat (szervezeti struktúrája, termékpalettája; alkalmazott technológiák, a partnerszervezetet érintő hatósági intézkedések).  

2) Az együttműködésről és az érvényesítendő feltételekről hozott döntéshez a Ptk. alá tartozó szerződések és az egyoldalú felajánlás (adomány, szponzorálás) elfogadásához a kuratórium egyszerű szótöbbsége.  

3) A kuratórium legkésőbb 30 napon belül köteles meghozni döntését, és a partnert értesíteni az egyes együttműködési kezdeményezésekkel kapcsolatban.  

4) A Ptk-n alapuló szerződések esetében (pl. egészségügyi szolgáltatói tevékenység) a szolgáltatás értékeként a piaci árak az irányadók.  

5) Az együttműködést általában egy-egy konkrét projekthez kell kapcsolni. Hosszú távú együttműködés, általános (működési) támogatást szabályozó megállapodás is köthető, de a megállapodásban meg kell határozni az együttműködés rendszeres felülvizsgálatának és a kuratórium megerősítő döntésének határidőit. 

6) A megállapodást projektenként külön kell megkötni, pontosan megjelölve az együttműködés okát, tartalmát, feltételeit, kereteit és időtartamát. Különös gondossággal kell megfogalmazni a Női Szív Alapítvány által érvényesítendő bontó feltételeket.  

7) A kuratórium által jóváhagyott együttműködési dokumentumot az Alapítvány elnöke írja alá.  

8) A megállapodások nyilvánosak, azok megkötéséről a Női Szív Alapítvány honlapján hírt kell adni.  

IV. Egyéb

1) A fenti Etikai Szabályzatot a Harc a női szívekért Egészségügyi és Ismeretterjesztő Alapítvány kuratóriuma 2008. március 20-án elfogadta, rendelkezései 2008. március 20-tól alkalmazandóak. 

2) Az Etikai Szabályzatban megfogalmazott normák betartásáért a Női szív Alapítvány mindenkori kuratóriuma felelős.  

2008. március 20.